FAMILIERET

SEPARATION/SKILSMISSE

En separation/skilsmisse er en af de største livskriser, vi som mennesker kan komme ud for. Det kan derfor være uoverskueligt at skulle forholde sig til deling af delingsformuen, om den fælles bolig skal sælges, hvem der får bilen, musikanlægget eller den eksterne harddisk med familiebillederne på.

Bodeling

En separation/skilsmisse medfører som udgangspunkt, at forsørgelsespligten ophører, og at ægtefællernes positive nettodelingsformue deles ligeligt mellem ægtefællerne – uanset at den ene har indbragt større værdier i delingsformuen end den anden. Dette sker ved en bodeling.

Rådgivning før de store beslutninger træffes

Inden du træffer beslutning om separation eller skilsmisse, kan det anbefales, at du gennemgår dine overvejelser med en familieadvokat.

Vi kan blandt andet hjælpe med:
  • Rådgivning om separation og skilsmisse
  • Aftaler om deling af formuen
  • Rådgivning om ægtefællebidrag
Bolighandler
Arv og testamente