OM ADVOKATKONTORET

Johan Hartmann Stæger

Advokat (H)

Indehaver af Advokatfirmaet Johan Hartmann Stæger (CVR nr. 39536056)

+45 53 73 71 02

jhs@bfalaw.dk

Johan beskæftiger sig med arveplanlægning, testamenter, dødsbobehandling og familieret. Han har omfattende erfaring inden for området og er en efterspurgt rådgiver – især i sager med internationale aspekter og andre særligt vanskelige problemstillinger.

Johan har møderet for Højesteret og har ført en række principielle retssager om bl.a. udenlandsk fast ejendom i dødsboer og skilsmisser, anpartssæreje og børnebortførelse. Johan underviser andre advokater i arveret, dødsbobehandling og familieret hos bl.a. Danske Advokater, JUC, Advokaternes HR, Kursusgruppen og en række advokatforeninger over hele landet.

Uddannelse

2013: Møderet for Højesteret

2008: Møderet for landsret

2008: Advokat

2004: Cand. jur. Fra Københavns Universitet

Karriere

2018 – : Partner, BFA Law

2017 – 2018: Partner, Rovsing & Gammeljord

2010-2017: Advokat, Bech-Bruun Advokatfirma

2009-2010: Advokat, Ret&Råd Hvidovre

2005-2009: Advokatfuldmægtig og advokat, Advodan Næstved

2001-2005: Stud.jur. og virksomhedsjurist, TeliaSonera Danmark

Udgivelser

Ægtefælleloven med kommentarer, Karnov Group, 1. udgave 2019

Boopgørelsen i dødsboer, Karnov Group, 2. udgave 2016

Facetter – Festskrift til Sys Rovsing, DJØFs Forlag, 1. udgave 2013

En række artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, tidsskrift for Familie- og Arveret samt fagbladet Advokaten

Medlemskaber

Autoriseret bobehandler ved Københavns byret

Medlem af STEP – Society of Trust and Estate Practitioners

Medlem af Steering Committee for STEPs Cross-border Estates Special Interest Group

Bestyrelsesmedlem i foreningen Danske Arveretsadvokater

Leder af JUCs netværk for familieformueret og arveret

Medlem af AIJA – Association Internationale des Jeunes Avocats

Medlem af foreningen Danske Familieadvokater

Medlem af foreningen Procedureadvokater

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk