OM ADVOKATKONTORET

Johan Hartmann Stæger

Advokat (H)

Indehaver af Advokatfirmaet Johan Hartmann Stæger (CVR nr. 39536056)

+45 53 73 71 02

jhs@bfalaw.dk

Johan beskæftiger sig med arveplanlægning, testamenter, dødsbobehandling og familieret. Han har omfattende erfaring inden for området og er en efterspurgt rådgiver – især i sager med internationale aspekter og andre særligt vanskelige problemstillinger.

Johan har møderet for Højesteret og har ført en række principielle retssager om bl.a. udenlandsk fast ejendom i dødsboer og skilsmisser, anpartssæreje og børnebortførelse. Johan underviser andre advokater i arveret, dødsbobehandling og familieret hos bl.a. Danske Advokater, JUC, Advokaternes HR, Kursusgruppen og en række advokatforeninger over hele landet.

Uddannelse

2013: Møderet for Højesteret

2008: Møderet for landsret

2008: Advokat

2004: Cand. jur. Fra Københavns Universitet

Karriere

2018 – : Partner, BFA Law

2017 – 2018: Partner, Rovsing & Gammeljord

2010-2017: Advokat, Bech-Bruun Advokatfirma

2009-2010: Advokat, Ret&Råd Hvidovre

2005-2009: Advokatfuldmægtig og advokat, Advodan Næstved

2001-2005: Stud.jur. og virksomhedsjurist, TeliaSonera Danmark

Udgivelser

Ægtefælleloven med kommentarer, Karnov Group, 1. udgave 2019

Boopgørelsen i dødsboer, Karnov Group, 2. udgave 2016

Facetter – Festskrift til Sys Rovsing, DJØFs Forlag, 1. udgave 2013

En række artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, tidsskrift for Familie- og Arveret samt fagbladet Advokaten

Medlemskaber

Autoriseret bobestyrer ved Retten i Lyngby

Autoriseret bobehandler ved Københavns byret

Formand for bestyrelsen i foreningen Danske Arveretsadvokater

Medlem af STEP – Society of Trust and Estate Practitioners

Medlem af Steering Committee for STEPs

Cross-border Estates Special Interest Group

Leder af JUCs netværk for familieformueret og arveret

Medlem af foreningen Danske Familieadvokater

Medlem af foreningen Procedureadvokater

Medlem af Volleyball Danmarks Disciplinærinstans

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk