OPLYSNINGER

 

BFA Law Advokatanpartsselskab

CVR: 39130661

Telefonnummer: 22 22 42 51
Mail: louise@bfalaw.dk
Sikker mail: bfasikkerpost@bfalaw.dk

Betalingsoplysninger:

Klientkonto i Danske Bank
Reg nr.: 3409
Konto nr. 3409907431

Overførsler fra udlandet:

Danske Bank
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN-no.: DK6430000012513194

Forsikringsselskab:

HDI Danmark
Police nr.: 15608658144

(Advokat Louise Bomholtz)

 

ADVOKAT JOHAN HARTMANN STÆGER

CVR: 39536056

Telefonnummer: 53 73 71 02
Mail: jhs@bfalaw.dk
Sikker mail: jhssikkerpost@bfalaw.dk

Betalingsoplysninger:

Klientkonto i Danske Bank
Reg nr. 3001
Konto nr. 3002023016

Overførsler fra udlandet:

Danske Bank
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN-no: DK7030003002023016

Forsikringsselskab:

HDI Danmark
Police nr.: 15608658144

ADVOKATFIRMAET LBLAW

CVR: 26626994

Telefonnummer: 20 605 605
Mail: lene@bfalaw.dk
Sikker mail: lbsikkerpost@bfalaw.dk

Besøgsadresse:

Jernbanepladsen 6, 1. mf

2800 Kgs. Lyngby

Virksomhedsadresse:

Klampenborgvej 1A,

 2930 Klampenborg

Betalingsoplysninger:

Klientkonto i Nykredit Bank
Reg Nr. 5475
Konto Nr. 2749100

Overførsler fra udlandet:

Nykredit
SWIFT/BIC: NYKBDKKK
IBAN-no: DK2954750002749100

Forsikringsselskab:

HDI Danmark
Police nr.: 15608658144