FAMILIERET

ÆGTESKAB

Ved indgåelse af ægteskab får ægtefæller delingsformue som formueart, medmindre de aftaler andet eller har modtaget arv eller gave, som tredjemand har bestemt skal være modtagerens særeje. Formuearten har stor betydning ved separation/skilsmisse eller dødsfald.

Vi yder rådgivning til dig om konsekvenserne af delingsformue samt om mulighederne for etablering af en ægtepagt.

Læs mere her…

SEPARATION/SKILSMISSE

En separation/skilsmisse er en af de største livskriser, vi som mennesker kan komme ud for. Det kan derfor være uoverskueligt at skulle forholde sig til deling af delingsformuen, om den fælles bolig skal sælges, hvem der får bilen, musikanlægget eller den eksterne harddisk med familiebillederne på.

En separation/skilsmisse medfører som udgangspunkt, at formueforholdet ophører, og ægtefællernes positive nettodelingsformue deles ligeligt mellem ægtefællerne – uanset at den ene har indbragt større værdier i delingsformuen end den anden. Dette sker ved en bodeling.

Læs mere her…

UGIFTE SAMLEVENDE

Ugifte samlevende sidestilles ikke med ægtefæller, hvis de går fra hinanden eller ved dødsfald.

Dette betyder, at ugifte samlevendes formue ikke er omfattet af formuefællesskabet og derfor ikke skal opgøres og deles ligeligt ved en samlivsophævelse.

Læs mere her…

BØRN

Hvis du befinder dig i en samlivsophævelse og skal finde ud af, hvor børnene skal bo, og hvor meget de skal se den anden forælder, så er det godt at søge rådgivning. Efter samlivsophævelsen bliver forældre delt op i bopælsforælder og samværsforælder. Derudover er der spørgsmålet om børnebidrag eller den generelle økonomi vedrørende børnene, som der skaltages stilling til fremadrettet.

En samtale om fordeling af børnene kan være et følsomt emne og samtidig have stor betydning rent økonomisk. Den, der er bopælsforælder, vil få de offentlige tilskud samt mulighed for at søge støtte gennem kommunen.

Læs mere her…

Bolighandler
Arv og testamente