FAMILIERET

Børn

Hvis du befinder dig i en samlivsophævelse og skal finde ud af, hvor barnet skal bo, og hvor meget det skal se den anden forælder, så er det godt at søge rådgivning. Efter samlivsophævelsen bliver forældre delt op i bopælsforælder og samværsforælder. Derudover er der spørgsmålet om børnebidrag eller den generelle økonomi vedrørende barnet, som der skaltages stilling til fremadrettet.

En samtale om fordeling af barnet kan være et følsomt emne og samtidig have stor betydning rent økonomisk. Den, der er bopælsforælder, vil få de offentlige tilskud samt mulighed for at søge støtte gennem kommunen.

Forældremyndighed

Udgangspunktet i Danmark er, at den fælles forældremyndighed fortsætter i forbindelse med en samlivsophævelse eller skilsmisse. At have fælles forældremyndighed betyder, at forældrene skal være enige om de væsentlige beslutninger i barnets liv, herunder fx væsentlig medicinsk behandling, valg af skole, udstedelse af pas, religionsvalg for barnet samt navnevalg.

Forældremyndighed og samvær er to forskellige ting. Du kan godt have samvær uden at have del i forældremyndigheden – for et barn har som udgangspunkt altid ret til samvær med begge sine forældre.

Statsforvaltningen eller retten

Hvis ikke forældre kan blive enige om, hos hvem barnet skal bo, hvor meget samvær, der skal være, eller om den fælles forældremyndighed skal bevares, så kan enhver anmode Statsforvaltningen om at starte en sag. Statsforvaltningen indkalder til et forligsmøde med henblik på at forsøge at hjælpe med at finde en løsning på konflikten. Hvis ikke forældrene på mødet opnår enighed, vil Statsforvaltningen (eller Retten for så vidt angår forældremyndighed- og bopælssagerne) fortsætte sagens behandling og i sidste ende kunne træffe afgørelse.

Vi kan blandt andet hjælpe med:
  • Rådgivning om bopæl, samvær, forældremyndighed
  • Rådgivning om børnebidrag
  • Bistand under en sag i Statsforvaltningen og eller retten
Bolighandler
Arv og testamente