ARV, TESTAMENTE OG DØDSBOER

ARV

Når en person dør, vil dennes formue gå i arv. Arveloven fastlægger regler for, hvordan arven efter dig fordeles, og hvad du kan bestemme i forhold til dine arvinger. Det er en god ide at gøre sig nogle tanker om, hvem der skal arve dig.

På den måde undgår du eventuelle konflikter mellem dine arvinger, eller at staten arver din formue, hvis ikke du efterlader dig legale arvinger. Boafgiften er en afgift til staten, som skal betales af den arv, du efterlader dig. Størrelsen af boafgiften, og om der overhovedet skal betales boafgift, afhænger af, hvem der arver efter dig.

 

TESTAMENTE

Oprettelse af et testamente er afgørende, hvis du ønsker at have ind ydelse på, hvordan din arv skal fordeles. 1⁄4 af din formue udgør det, der kaldes tvangsarven, som livsarvinger og din ægtefælle har ret til. De resterende 3⁄4 af din formue kaldes friarven og denne del kan du frit bestemme over.

Såfremt du ikke efterlader dig livsarvinger eller ægtefælle kan du råde over hele din formue. Det vil sige, at ugifte samlevende ikke arver efter hinanden. Hvis du ønsker at oprette et testamente, er det vigtigt at du har gjort dig overvejelser om, hvilke forskellige konsekvenser, dine ønsker i testamentet har.

Fremtidsfuldmagt

Du har mulighed for at udpege en person, der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd få styr på, hvem der skal være din repræsentant, hvis det bliver nødvendigt. Fremtidsfuldmagten er inaktiv, indtil den sættes i kraft.

Dødsboer

Når en person afgår ved døden, skal skifteretten have besked om, hvordan boet skal behandles. Det er arvingerne, der bestemmer, hvordan boskiftet skal gennemføres. Vi kan hjælpe med processen og varetage kommunikationen med skifteretten, skattevæsenet og andre offentlige myndigheder.

Vi gennemfører altid bobehandlingen i tæt samarbejde med arvingerne. Det er arvingerne, der træffer alle væsentlige beslutninger. Vi er omfattet af mærkningsordningen Trygt Boskifte, som giver arvingerne sikkerhed for, at bobehandlingen bliver gennemført efter faste retningslinjer og til en fair pris. Læs mere om Trygt Boskifte her

Bolighandler