ARV OG TESTAMENTE

ARV

Når en person dør, vil dennes formue gå i arv. Arveloven fastlægger regler for, hvordan arven efter dig fordeles, og hvad du kan bestemme i forhold til dine arvinger. Det er en god ide at gøre sig nogle tanker om, hvem der skal arve dig.

På den måde undgår du eventuelle konflikter mellem dine arvinger, eller at staten arver din formue, hvis ikke du efterlader dig legale arvinger. Boafgiften er en afgift til staten, som skal betales af den arv, du efterlader dig. Størrelsen af boafgiften, og om der overhovedet skal betales boafgift, afhænger af, hvem der arver efter dig.

 

TESTAMENTE

Oprettelse af et testamente er afgørende, hvis du ønsker at have ind ydelse på, hvordan din arv skal fordeles. 1⁄4 af din formue udgør det, der kaldes tvangsarven, som livsarvinger og din ægtefælle har ret til. De resterende 3⁄4 af din formue kaldes friarven og denne del kan du frit bestemme over.

Såfremt du ikke efterlader dig livsarvinger eller ægtefælle kan du råde over hele din formue. Det vil sige, at ugifte samlevende ikke arver efter hinanden. Hvis du ønsker at oprette et testamente, er det vigtigt at du har gjort dig overvejelser om, hvilke forskellige konsekvenser, dine ønsker i testamentet har.

Fremtidsfuldmagt

Du har mulighed for at udpege en person, der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd få styr på, hvem der skal være din repræsentant, hvis det bliver nødvendigt. Fremtidsfuldmagten er inaktiv, indtil den sættes i kraft.

Planlægning af generationsskifte

Når man overvejer et generationsskifte, er det vigtigt at tage højde for alle de juridiske og skattemæssige forhold. Herudover er det vigtigt at inddrage familie- og arveretlige spørgsmål samt muligheden for ægtepagter og testamenter

Vi kan hjælpe med at skabe den rigtige helhedsløsning i forbindelse med dit generationsskifte.

Bolighandler